ข้อมูลยศ ภายในเซิฟเวอร์

COMMAND
TRAINER
VIP
VIP+
MVP
ULTRA
ULTRA+
SUPREME
SUPREME ULTRA
/Spawn
/Tpa
/Tpaccept
/Sethome
/Home
/Evs
/Ivs
/Kit Rank
/Sethome 2 ที่
/Sethome 3 ที่
/Sethome 5 ที่
/Sethome 7 ที่
/Sethome 10 ที่
/Repair
/Enderchest
/Hat
/Nick
/Pc
สีแชท เหลือง
สีแชท ฟ้า
/Nick color
/tpahere
/Pokeheal
/Fly
สีแชท ไม่จำกัด